Poplatok za rozvoj k 31.12.2020

Späť

Na základe VZN č. 5/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, sa zverejňuje poplatok za rozvoj.

Poplatok za rozvoj k 31.12.2020 z rozpočtovaných 15 390,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 28 656,60  EUR, čo predstavuje 186,20 %.

Nepoužitý poplatok za rozvoj k 31.12.2020 vykazuje konečný zostatok vo výške 100 311,10 Eur.

 

Poplatok za rozvoj

Začiatočný stav k 1.1.2020

 

83 204,50

Tvorba:

 

 

Príjem na základe rozhodnutí

 

28 656,60

SPOLU:

 

111 861,10

Použitie:

 

11 550,00

SPOLU:

 

0,00

Konečný zostatok k 31.12.2020:

 

100 311,10

Poznámka: Uvedené údaje boli zverejnené aj v Záverečnom účte obce na rok 2020.

Posledná úprava 16.08.2021