Poplatok za rozvoj k 31.12.2021

Späť

Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v roku 2021

Obec Marianka v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a § 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj, zverejňuje informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2021.

Výška výnosu z poplatku za rozvoj:

 

Účel

Suma v EUR

Počiatočný stav účtu k 1.1.2021

 

100 311,10

Príjem na základe rozhodnutí

 

29 648,34

Spolu príjem k 31.12.2021

 

129 959,44

Použitie

 

 

  • na základe zákona

 

0,00

  • vrátenie poplatku

 

0,00

Konečný zostatok k 31.12.2021

 

129 959,44

 

 

Posledná úprava 16.02.2022