Rozpočet na roky 2023 - 2024 - 2025

Späť

Rozpočet programový na roky 2023 - 2024 - 2025 

Rozpočet výdavkový na roky 2023 - 2024 - 2025

Posledná úprava 22.02.2023