Návrh VZN - zásady hospodárenia s majetkom obce

Späť

Návrh VZN č. ..../2024 Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zverejnené: 22.04.2024

Posledná úprava 22.04.2024