Oznámenie o zahájení stavebného konania

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania.

zverejnené 10.05.2024

Posledná úprava 10.05.2024