Prevody nehnuteľného majetku obce za rok 2023 - správa

Späť

Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce Marianka za rok 2023.

Zverejnené: 19.04.2024

Zvesené: 

Posledná úprava 19.04.2024