Úroveň vytriedenia odpadov 2023

Späť

Obec Marianka v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 45,06 %.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu na skládku odpadov od 1.3.2024 do 28.2.2025 je 18,-€/tona.

Posledná úprava 26.02.2024