Zámer obce - prenájom majetku „Balíkovo"

Späť

Osobitný zreteľ-  prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Marianka - Slovak Parcel Servis s.r.o..

 

Zverejnené :  19.04.2024

Zvesené: 

Posledná úprava 22.04.2024