Zámer obce - prenájom majetku, lekáreň

Späť

Osobitný zreteľ- prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Marianka - zriadenie lekárne.

 

Zverejnené :  19.04.2024

Zvesené: 

Posledná úprava 22.04.2024