Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestení stavby

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestení stavby - Novostavba rodinného domu 

Zverejnené: 11.04.2024

Zvesené: 

Posledná úprava 11.04.2024