Verejná vyhláška - vodovod Borinská

Späť

Verejná vyhláška - Vodovod Borinská- žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Zverejnené: 12.04.2024

Zvesené: 

 

Posledná úprava 12.04.2024