Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Späť

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Posledná úprava 13.07.2020