Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o upustení ústneho konania a miestneho šetrenia

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o upustení ústneho konania a miestneho šetrenia

 

Zverejnené: 4.9.2023

Zvesené:

Posledná úprava 04.09.2023