Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania

Späť

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na užívanie stavby "Marianka, prekládka výtlačného potrubia, 2. etapa".

Posledná úprava 22.09.2021