Verejná vyhláška - oznámenie

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomnosti č. MA1/OHN_NVAŠSD/SOC/2023/19033-19 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

pre Ganna Kravchuk

 

Zverejnené: 9.10.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 09.10.2023