Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení vodnej stavby "Marianka, prekládka výtlačného potrubia II. Etapa - 1. časť", v úseku  Budovateľskej ulice

 

zverejnené: 09.02.2022

zvesené: 

Posledná úprava 09.02.2022