Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Schválenie regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Malacky, č. sp. OU-MA-OSZP-2023/029207-001

 

Zverejnené: 29.11.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 29.11.2023