Verejná vyhláška - Rozhodnutie IBV Marianka - Kraciny SO 08 Komunikácia a spevnené plochy

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie IBV Marianka - Kraciny "SO 08 Komunikácia a spevnené plochy" 

 

Zverejnené: 24.03.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 24.03.2023