Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby FO Bratislava 0458BR 2021 (Marianka)

Zverejnené: 9.10.2023

Zvesené:

Posledná úprava 09.10.2023