Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická" 

 

Zverejnené: 17.08.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 17.08.2022