Verejná vyhláška - rozhodnutie

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavby "Materská škola,  Zvončekova ul., Stupava" 

 

vyvesené: 12.1.2022

zvesené: 

Posledná úprava 19.01.2022