Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Späť

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Nadstavba bytovej jednotky nad garážou - zmena stavby pred dokončením", parc. č. 834/259, Eva Čajanová

 

Zverejnené: 8.6.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 08.06.2022