Verejná vyhláška - uloženie písomnosti

Späť

Verejná vyhláška - doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Ing. Pavlovi Pollákovi 

 

zverejnené: 29.11.2021

zvesené: 15.12.2021

Posledná úprava 29.11.2021