Verejná vyhláška - výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov

Späť

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení 

 

Zverejnené: 26.01.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 26.01.2023