Výzva na výrub/okliesnenie stromov okolo elektrických vedení

Späť

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

zverejnená: 3.1.2022

 

Posledná úprava 03.01.2022