VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Dátum zverejnenia VZN č. 1/2022: 27.04.2022

 

Posledná úprava 27.04.2022