VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľujú názvy ulíc v obci Marianka

Späť

Schválené  znenie VZN na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Marianke:

VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľujú názvy ulíc v obci Marianka.

Posledná úprava 29.12.2020