VZN č. 3/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK

Späť

VZN č. 3/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK

Posledná úprava 06.12.2021