VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Posledná úprava 22.12.2022