Zámer obce Marianka prenajať obecný majetok - osobitný zreteľ

Späť

Zámer obce Marianka prenajať obecný majetok - osobitný zreteľ.

Zverejnený zámer - TU

Mapové znázornenie nebytového objektu - TU

 

Posledná úprava 07.09.2020