Ponuka práce - údržbár

Späť

Pracovník technicko-hospodárskeho úseku (obecný údržbár) 

Pracovné miesto už nie je aktuálne (aktualizované: 20.10.2021)

 

Druh pracovného pomeru:

 • zástup počas dlhodobej PN - hlavný pracovný pomer (na plný úväzok)
 • nástup možný ihneď

 

Náplň práce:

 • vykonávanie úprav, opráv a údržby užívaných priestorov a zariadení a pracovných predmetov, obecného majetku, materskej školy, základnej školy (ide o drobné údržbárske/remeselné práce, napr. kontrola kúrenia, oprava tečúceho vodovodu, toalety, radiátora, drobná oprava nábytku, zmontovanie nového nábytku, maľovanie priestorov, a iné.)
 • vykonávanie zimnej a letnej údržby v obci (napr. kosenie vonkajších trávnatých plôch a ihrísk, čistenie odtokových kanálov po daždi od naplavenín, odhrabávanie snehu, zimné čistenie chodníkov od ľadu, vysypávanie smetných nádob z košov umiestnených po obci, a iné),
 • vykonávanie a udržiavanie čistoty, poriadku na obecnom zbernom dvore a na celom území obce (práca aj počas soboty),
 • vykonávanie súčinnosti pri zbere drobného stavebného odpadu a iného odpadu v zmysle platnej legislatívy (okrem komunálneho a separovaného odpadu),
 • vykonávanie súčinnosti pri kultúrnych podujatiach zabezpečovaných obcou (aj počas víkendu).

Práca sa vykonáva vo vonkajších priestoroch obce!

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa

 

Miesto výkonu práce:

obec Marianka

 

Termín nástupu:

ihneď

 

Mzdové podmienky (brutto): 

v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a tiež v závislosti od dĺžky praxe a skúseností; od 701 Eur - výška mzdy závisí od znalostí a praxe uchádzača (dohoda možná!)

 

Požadované vzdelanie:

nižšie stredné vzdelanie

nižšie stredné odborné vzdelanie

stredné odborné vzdelanie bez maturity

stredné odborné vzdelanie s maturitou

 

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk

 

Počet rokov praxe:

nevyžaduje sa

 

Prax na pozícií:

nevyžaduje sa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť
 • zručnosť
 • zodpovednosť
 • dôslednosť
 • aktívny vodič - podmienka

 

Počet voľných pracovných miest:

1 (zástup počas dlhodobej PN)

 

Požadované doklady, dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

 

Všetky žiadosti môžete doručiť osobne na obecný úrad alebo môžete žiadosti zasielať poštou na adresu: Obecný úrad Marianka, Školská 32, 900 33  Marianka, s uvedením hesla na obálke: „Výberové konanie - údržba“, alebo elektronickou poštou na adresu: prednosta@marianka.sk,  s uvedením hesla v predmete: „Výberové konanie - údržba“ najneskôr do 23.9.2021.

 

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pracovnú pozíciu.

 

Posledná úprava 20.10.2021