Detské ihrisko - výzva na predkladanie ponúk

Späť

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska

do 19.08.2020 do 10,00 hodiny.

Verejné obstarávanie je zabezpečované externým subjektom:

Obchodné meno: eBIZ Procurement, s.r.o., 
Sídlo: Lehotského 1, 811 06 Bratislava, 

IČO: 36234141, DIČ: 2021516838
prevádzka: Dunajská 12, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Nagyová
Telefón: +421 915789980
Email: tnagyova@ebiz.sk

eBiz - základné údaje o súťaži 

Výzva na predkladanie ponúk

Podklady k verejnému obstarávaniu sú dostupné tu.

 

 

 

 

Posledná úprava 12.08.2020