Multifunkčné a detské ihrisko - výzva na predkladanie ponúk

Späť

Názov zákazky: Výstavba viacúčelového ihriska

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:

Časť  I: Výstavba multifunkčného ihriska
Časť II: Výstavba detského ihriska

Verejné obstarávanie zabezpečuje spoločnosť ebiz

Výzva na predkladanie ponúk

Podklady k verejnému obstarávaniu sú dostupné tu.

 

Posledná úprava 20.07.2020