Výsledok ankety - zmluvy obce s farnosťou

Späť

Ankety o zmluvách medzi obcou Marianka a farnosťou sa v oboch anketách k 20.11.2020, t.j. za necelý týždeň zúčastnilo celkom 208 ľudí (hlasov). 
Ďakujeme za hlasovanie.

208 ľudí            za 74%               proti 26 % 

Hlasovanie na WEB stránke (157 hlasov):

  

 

Hlasovanie v mobilnej aplikácii (51 hlasov):

 

Posledná úprava 20.11.2020