Výzva na ponuky na rozšírenie kapacít kuchyne

Späť

V Ý Z V A na predkladanie ponúk

Stavebné úpravy obecnej školy v Marianke

 - rozšírenie kapacít kuchyne
z 21.6.2020

Dokumenty na stiahnutie: 

  1. Výzva na predkladanie ponúk

  2. Projektová dokumentácia (stiahne sa zip subor, ktory je treba  otvorit z adresara kam stahujete subory)

  3. Výkaz výmer (stiahne sa excelovy .xls subor, ktory je treba  otvorit z adresara kam stahujete subory)

 

 

 

Posledná úprava 20.06.2020