Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky ... na mzdy a prevádzku na dieťa

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadenia so sídlom na území obce Marianka.

 

Dátum účinnosti: 13.1.2021

Posledná úprava 14.01.2021