Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a škol. zariadenia

Späť

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia.

 

Dátum účinnosti: 13.1.2021

Posledná úprava 20.01.2021