VZN č. 3/2021 č. 3/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK

Späť


VZN č. 3/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÝ PORIADOK

Posledná úprava 22.12.2021