VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 

Posledná úprava 23.02.2021