VZN - ochranné pásma pohrebísk

Späť

VZN č. 1/2020  obce Marianka o ochranných pásmach pohrebísk obce Marianka

 

Dátum účinnosti: 31.3.2020

 

 

 

Posledná úprava 13.01.2021