VZN - o miestnom poplatku za odpady

Späť

VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (s podpismi)

 

Dátum účinnosti: 13.1.2021

Posledná úprava 14.01.2021