VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka

Späť

VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka

Posledná úprava 20.05.2021