VZN č. 2020/21, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka

Späť

VZN č. 2/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2011 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Marianka

Posledná úprava 26.03.2021