VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 28.09.2022