VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

VZN č. 3/2022  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Posledná úprava 04.01.2023