VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

VZN č. 2/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 23.02.2023