Dodatok č. 1 VZN - o výške mesačného príspevku

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 20.01.2021