VZN č. 8/2019 trhový poriadok

Späť

VNZ č. 8/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - TRHOVÁ PORIADOK

Posledná úprava 23.02.2021