Otvorenie školy a škôlky od 1.6.2020

Späť

V obmedzenom režime otvoríme od 1.6.2020 školu aj škôlku 

V náväznosti na uvoľnenie opatrení vlády súvisiacich s koronakrízou, sme sa s riaditeľkami škôly a škôlky po zvážení našich možností zabezpečiť požadované opatrenia, rozhodli  otvoriť školu a škôlku od 1.6.2020 v obmedzenom režime bez prevádzky kuchyne.

Prevádzka školy aj škôlky bude obmedzená na doobedie.

Pre ochranu detí plánujeme zabezpečiť testovanie zamestnancov na koronavírus.
 

Škola:
 

Podrobné informácie o obmedzenej prevádzke školy.

Pre deti, ktoré do školy chodiť nebudú, bude zabezpečené pokračovanie on-line výučby.


Škôlka:


Obec Marianka ako zriaďovateľ Materskej školy v spolupráci s riaditeľkou MŠ oznamuje rodičom detí, že prevádzka v MŠ bude prebiehať v obmedzenom režime a za dodržania nasledujúcich opatrení:

  1. Prevádzka od 7,00 h. do 12,30 h.
  2. Rodič privedie dieťa do 8,00 h.
  3. Rodič si dieťa prevezme v čase od 12,00 h. do 12,30 h.
  4. Desiata bude zabezpečená.
  5. Obedy nebudú zabezpečené.
  6. Pri prvom nástupe do MŠ rodič predloží Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  7. Rodič dieťaťa prinesie do skrinky náhradné rúško a náhradné oblečenie.
  8. Rodič je povinný dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a odovzdávaní dieťaťa.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do MŠ prednostne prijaté deti rodičov v prvej línii, oboch pracujúcich rodičov a predškoláci.

 


 

 

Posledná úprava 21.05.2020