Protesty prokurátora voči stavebným, kolaudačným rozhodnutiam

Späť

Okresný prokurátor vydal tri protesty proti stavebným a kolaudačným rozhodnutiam vydaným
stavebným úradom v Marianke v bezpečnostnom pásme vysokotlakého plynu (vedľa Južnej cesty),
nakoľko sa ku konaniu nemala možnosť vyjadriť SPP Distribúcia, a.s. 

Ide o ďalšie z radu protestov prokurátora na stavby vydané v ochrannom pásme vysokotlakého plynu. 

 

Posledná úprava 18.03.2020