Schválený záverečný účet obce Marianka za rok 2020

Späť

 

Schválený záverečný účet obce Marianka za rok 2020 poslancami obecného zastupiteľstva obce Marianka na 17. rokovaní.

Posledná úprava 18.06.2021